NARODNI MUZEJ

POŽAREVAC

Glavna zgrada muzeja-arheološka postavka sa lapidarijumom

      

     


Narodni muzej Požarevac, je muzej kompleksnog tipa, osnovan 1895. godine a njegove zbirke su smeštene u sedam objekata. U glavnoj zgradi muzeja (Voje Dulića 10) nalazi se arheološka postavka a zastupljeni su eksponati iz praistorijske, antičke i viminacijumske zbirke. 

Među brojnim vrednim eksponatima posebno mesto svakako zauzimaju freske iz fresko oslikanih grobova iz Viminacijuma i grb Viminacijuma, ostava srebrnog nakita iz sela Bare, kao i predmeti izrađeni od svih vrsta metala (bronze, srebra, zlata, olova, gvožđa), stakla, kosti, staklene paste, gline, mermera. U zbirkama se nalaze kolekcije nakita, oružja (izrađenog od metala, kamena), alatki, posuđa (od stakla, metala, gline), fibula, žižaka i dr. U dvorištu iste zgrade je i lapidarijum u kome se nalaze skulpture, nadgrobne stele, sarkofazi, delovi arhitektonske plastike, stubovi i kapiteli.

Muzej izdaje časopis Viminacium, od 1986. godine i do sada je izašlo 16 brojeva.